Henning Hald Pedersen & Partnere har arbejdet med kystsikring siden 1967.
Firmaet påtager sig opgaver inden for: